فهرست

برگزاری کارگاه و وبینار روش تدریس بالینی

کارگاه " روش تدریس بالینی " ویژه اعضای محترم هیات علمی بالینی در روز دوشنبه مورخ 15/5/97 توسط دانشکده پزشکی و با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و اداره آمار و فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه در سالن شورای EDC برگزارگردید. لازم بذکر است که این کارگاه بصورت وبینار، همزمان در دانشگاه های کلان منطقه یک نیز برگزار گردید. در این کارگاه عناوینی چون طراحی طرح درس، آموزش و ارزشیابی بر بالین بیمار و مهارتهای برقراری ارتباط ارائه گردید.