فهرست

کارگاه توانمندسازی در زمینه آموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه

کارگاه توانمندسازی در زمینه آموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه با همکاری امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه، EDC و دانشکده پزشکی در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۹۷ در سالن کنفرانس مرکز اموزشی درمانی ایت اله روحانی برگزار گردید. در این کارگاه مباحثی چون روش تدریس، طرح درس ، ارزشیابی بالینی، روش های مطالعه، قوانین دستیاری، لاگ بوک الکترونیک طبیب، استانداردهای اموزش بالینی، الزامات بیمه ای درمانی، مراکز اموزشی درمانی وابسته، ایین نامه رفتار حرفه ای، خطای پزشکی و تکمیل پرونده پزشکی با حضور جمعی از مدرسان ارائه گردید.

برگزاری کارگاه و وبینار روش تدریس (علوم پایه)

کارگاه " روش تدریس" ویژه اعضای محترم هیات علمی علوم پایه در روز سه شنبه مورخ 6/6/97 توسط EDO دانشکده پزشکی و با همکاری EDC و اداره آمار و فناوری اطلاعات (IT) دانشگاه در سالن شورای EDC برگزارگردید. لازم بذکر است که این کارگاه بصورت وبینار، همزمان در دانشگاه های کلان منطقه یک نیز برگزار گردید. در این کارگاه عناوینی چون طرح درس، متدهای جدید تدریس و ارزشیابی و مهارتهای برقراری ارتباط ارائه گردید.