فهرست

جشنواره كشوري ایده های نوآورانه آموزشی (ویژه دانشجویان)


به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، به یاری خداوند متعال پنجمین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه آموزشی در اردیبهشت ماه 1402 برگزار خواهد شد .

حیطه های جشنواره:

تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

یاددهی و یادگیری

ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)

مدیریت و رهبری آموزشی

یادگیری الکترونیکی

طراحی و تولید محصولات آموزشی

مهلت بارگزاری ایده های نوآورانه آموزشی :از اول دی ماه تا اول بهمن ماه 1401

آدرس سایت بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی جهت بارگزاری ایده های نوآورانه آموزشی :

http://ichpe.org

 

 

# عنوان لینک
۱ آیین نامه جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآوارنه آموزشی مشاهده
۲ فرم ایده‌های نوآورانه دانشجویی مشاهده
۳ راهنمای نگارش ایده‌های نوآوارانه مشاهده