فهرست

برگزاری اولین مدرسه تابستانه کشوری مجازی توسط شبکه NASAAMED کمیته دانشجویی EDC

اولین مدرسه تابستانه کشوری مجازی  کشوری جمع بندی علوم پایه  توسط شبکه همکاری آکادمیک استاد و دانشجو (NASAAMED) وابسته به کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی از تاریخ 5/8/1401تا 12/5/1401 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) برگزار گردید.
در این دوره آمورشی که دانشجویان از سراسر کشور شرکت داشتند؛اعضای محترم هیات علمی  دانشگاه علوم پزشکی بابل با پوشش مباحث اصلی علوم پایه؛آناتومی، فیزیولوژی ، بافت شناسی، جنین شناسی، بیوشیمی به بیان نکات کلیدی سوالات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی به همراه توضیح مطالب درسی پرداختند.همچنین سه تن از دانشجویان دارای رتبه ۲.۵ درصد برتر آزمون علوم پایه شهریور ۱۴۰۰؛ با بیان تجربیات خود از آزمون؛ به دانشجویان شرکت کننده مشاوره ارائه دادند.