فهرست

تقدیر از دبیر کمیته دانشجویی EDC دانشگاه توسط معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت درملن و آموزش پزشکی

جلسه مشترک جناب آقای دکتر باقری‌فرد معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جناب آقای دکتر محمدی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت واعضای محترم کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش پزشکی وزارت با مجمع عمومی دبیران کمیته های دانشجویی توسعه آموزش سراسر کشور برگزار گردید. در این مراسم ازآقای علی اکبر خسروی لاریجانی دانشجوی پزشکی و دبیر کمیته دانشجویی EDC بابل به عنوان عضوفعال کمیته مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اهدای لوح تقدیر؛ قدردانی بعمل آمد