فهرست

موفقیت غرورآفرین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل درمرحله اول انفرادی چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

موفقیت غرورآفرین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مرحله انفرادی را به کلیه اساتید و دانشجویان گرامی تبریک عرض می نمائیم.