فهرست

شانزدهمين جشنواره دانشگاهي شهيد مطهري

شانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه 1402 برگزار خواهد شد.

 اعضای هیات علمی علاقه مند جهت شرکت در بخش دانشگاهی شانزدهمین جشنواره شهید مطهری می توانند تا تاریخ 20 آذرماه 1401 و از طریق آدرس الکترونیک  Motahari@mubabol.ac.ir فرایندهای آموزشی خود را در قالب فرم زیر ارسال نمایند. 

فرم خلاصه فرايند