فهرست

فایلهای آموزشی چگونگی آماده سازی محتوای الکترونیک آموزشی 1

/images/edc/VID_20200228_WA0012.mp4

 آموزش ساده صداگذاری اسلایدها در پاورپوینت

 

/images/edc/VID_20200228_WA0013.mp4

تولید محتوای آموزشی با استفاده از نرم افزار اسنگیت

 

/images/edc/VID_20200302_WA0054.mp4

main camtasia lerninig.mp4

 

/images/edc/VID_20200304_WA0005.mp4

آموزش هر سه روش را در واحدمون به صورت مجازی در اختیار اساتید گذاشتیم که این نمونه ای کوتاه از روش سوم هست