فهرست

برگزاری کارگاه " روش تدریس ( اصول سخنرانی) "

برگزاری کارگاه " روش تدریس ( اصول سخنرانی) "

کارگاه "روش تدریس ( اصول سخنرانی) " ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه با تدریس جناب آقای دکتر امری در روز سه شنبه مورخ 8/11/98 در سالن شورای EDC دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.