فهرست

کارگاه "پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)" ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

کارگاه "پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)" ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، با تدریس سرکار خانم دکتر مهستی علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، امروز یکشنبه مورخ 12 آبان ماه در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید. قابل ذکر است که اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری رامسر نیز بصورت وبیناری در این کارگاه شرکت کردند. با تشکر از همکاران محترم اداره آمار و فناری اطلاعات دانشگاه که زمینه این ارتباط وبیناری را فراهم کردند.