فهرست

کارگاه "روش تدریس ( اصول گفتگو در کلاس درس)" ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه

 

کارگاه "روش  تدریس ( اصول گفتگو در کلاس درس)" ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه، با تدریس جناب آقای دکتر کارگری عضو محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، امروز یکشنبه مورخ 12 آبان ماه در سالن عترت مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی برگزار گردید. قابل ذکر است که اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری رامسر نیز بصورت وبیناری در این کارگاه شرکت کردند. با تشکر از همکاران محترم اداره آمار و فناری اطلاعات دانشگاه که زمینه این ارتباط وبیناری را فراهم کردند.