فهرست

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، اما دستیابی به این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت و تامین منابع انسانی کارآمد را برای اجرای این برنامه بر عهده دارد.

در این راستا نقش دانشگاه های علوم پزشکی و دبیرخانه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بسیار حائز اهمیت می باشد.

این برنامه در قالب ۱۱ بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع ۴۶ محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد. اجرای طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی فرصت استثنایی و مناسبی برای بهبود شاخص های آموزش در کشور است که باید با تمامی توان از این فرصت استفاده کرد و برای اجرای  موفقیت آمیز این طرح نیازمند همکاری تمام همکاران آموزشی، دانشجویان و سایر دست اندر کاران نظام سلامت هستیم. امید است با همکاری یکدیگر بتوانیم گام های اثربخش ومهمی برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ برداریم.

برای مشاهده سایت دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اینجا کلیک کنید.

# عنوان لینک
1 مسئولین دبیرخانه و بسته های تحول و نوآوری مشاهده
2 گزارش عملکرد بسته ها و ماموریت ها تا پایان ۹۹ مشاهده
3 کتاب بسته های تحول و نوآوری مشاهده
4 برنامه مدون تعامل مرکز مطالعات با دبیرخانه تحول و نوآوری مشاهده