فهرست

برگزاری کارگاه " مصاحبه های کوتاه چندگانه (Multiple Mini-Interviews) "

کارگاه مصاحبه‎های کوتاه چندگانه (Multiple Mini-Interviews) ویژه هیات ممتحنه مرحله دوم آزمون دکترای تخصصی (PhD) سال تحصیلی 98-97 مورخ 23/4/97 در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه مباحثی چون مبانی MMI، طراحی و اجرای MMI و ... ارائه گردید.