فهرست

برگزاری کارگاه "اصول طراحی سوالات چندگزینه ای ویژه اعضای هیات علمی طراح سوال آزمون ارتقا دستیاری"

کارگاه " اصول طراحی سوالات چندگزینه ای ویژه اعضای هیات علمی طراح سوال آزمون ارتقا دستیاری " در روز چهارشنبه مورخ 23/3/97 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه سرفصل هایی چون چک لیست مشخصات طراح و سوال، شاخص های میلمن، قواعد تهیه سوال های چندگزینه ای و ... ارائه گردید.