فهرست

برگزاری کارگاه روش تدریس (آشنایی با قابلیت های نرم افزار پرزی)

کارگاه " روش تدریس (آشنایی با قابلیت های نرم افزار پرزی) " ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 23/3/97 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزارگردید. در این کارگاه مفاهیمی چون معرفی نرم افزار، ایجاد یک اکانت، آشنایی با قسمت های مختلف نرم افزار، آشنایی با نرم افزار نسخه دسکتاپ و نحوه کار با آن و ... ارائه گردید.